2.3.3. Čočka jedlá (Lens culinaris)

Čočka Obr. 54 Čočka

Původ, rozšíření a využití

Čočka je z hlediska potravinářského využití nejžádanější luskovinou. Požaduje se jemná chuť, tenká slupka, dobrá vařivost a stejnobarevnost. Také čočková sláma je jednou z nejhodnotnějších. Poměrně velké plochy pěstování čočky jsou v okolí Středozemního moře (Španělsko, Maroko, Alžír aj.), dále v Indii, Pákistánu, Chile a Etiopii. Podle Vavilova pochází drobnozrnná čočka z jihozápadní Asie a velkozrnné formy z okolí Středozemního moře, odkud se postupně rozšířila i do Evropy.

Botanická charakteristika

Čočka - semeno Obr. 55 Čočka - semeno
Čočka jedlá je jednoletá rostlina, která se seje na jaře v čisté kultuře. Dosahuje výšky 0,2-0,6 m. Stonek je mírně poléhavý, čtyřhranný, rýhovaný. V dolní části se rostlina velmi výrazně větví. Až šestijařmé listy se skládají z podlouhle oválných až čárkovitých lístků s jednoduchými úponky. Soukvětí je tvořeno dvěma až čtyřmi květy. Květy jsou bílé nebo jasně fialové barvy s bílou stříškou. Semena (obr 55-cocka semeno) jsou jednobarevná (tmavomodrá, žlutohnědá, olivově zelená nebo černá) nebo s kresbou. Velikost semen je v průměru 2-9 mm.
Lusk (obr 56-čočka rostlina) je zploštělý kosočtvercový a obsahuje 1-2 semena, která se svým tvarem podobají disku. Podle velikosti semen se dělí na velkozrnné s průměrem semen 5-8 mm a drobnozrnné (2-5 mm). Čočka je samosprašná se sklonem k cizosprášení.

Čočka - rostlina Obr. 56 Čočka - rostlina

Požadavky na prostředí

Jedná se o rostlinu dlouhého dne. Semena klíčí při minimální teplotě 4-5 °C. Počáteční růst rostlin je pomalý a také s ohledem na habitus rostliny i k zapojování porostu dochází poměrně pozdě. V porovnání s jinými luskovinami je rostlina náročná na teplo, zejména na konci vegetace.
Čočka preferuje půdy lehčí, písčitohlinité, hlinitopísčité a dobře propustné. Také dobrá zásobenost půdy vápníkem je velmi důležitá. Obecně jsou drobnosemenné čočky na prostředí přizpůsobivější.

Agrotechnika čočky jedlé

Čočka nepatří mezi rostliny náročné na předplodinu, pokud tato výrazně nezapleveluje pozemek. Z hnojiv jsou nejdůležitější draslík a fosfor. Hnojení dusíkem na jaře nebo přihnojování není potřebné.
Výsev se provádí v době výsevu jarního ječmene. Sejeme do řádků širokých 0,15-0,25 m do hloubky 30-40 mm. Počet klíčivých semen u drobnozrnné čočky se pohybuje mezi 2,5-3 mil. na hektar. U velkozrnných je to asi 2 miliony. Během vegetace se rozrušuje půdní škraloup a regulují plevele. Důležité je odstranění plevelných vikví v době kvetení.
Sklizeň se obvykle provádí u čočky dělená. Zahajuje se po zežloutnutí dolních lusků a listů. Přímý sběr se provádí po zežloutnutí i horních lusků. Důležité je vystihnout dobu, kdy nepukají struky dolní a předejít tak sklizňovým ztrátám. Po vymlácení se semena přečistí a případně dosuší. Potravinářská čočka se ještě třídí dle vařivosti a průměru semen.