Světlice barvířská (Carthamus tinctorius)

Čeleď hvězdnicovité (Asteraceae). Světlice pochází z Orientu. Jedná se o bylinu dorůstající výšky až jednoho metru. Lodyha je přímá, v horní části větvená. Květy jsou v úborech se štětinatým lůžkem a střechovitým zákrovem, jehož listeny jsou drobně trnité. Rourkovité květy oranžově červené barvy rozkvétají v červnu až září. Kůlovitý kořen proniká do značné hloubky. To rostlině pomáhá přežít ve stepních oblastech, odkud pochází. Také polotuhé ostnaté listy, z kterých je vypařováno jen malé množství vody, jsou přizpůsobeny ne právě ideálním podmínkám oblastí přirozeného výskytu.

Snáší dobře sucho a mrazíky. Hůře snáší půdy kyselé a zamokřené. V suchých a teplých oblastech se jí velice daří a půdu zanechává v dobrém stavu.

Nepotravinářské využití

Květy obsahují barviva červené karthamin a žluté nazývané „saflorová žluť“. Zatímco žluté barvivo se rozpouští ve vodě, karthamin je dokonale rozpustný pouze v lihu. V době kvetení lze sbírat z květů korunní plátky pro přírodní barvivo /nepravý šafrán/.Fytomasa je využitelná pro fytoenergetiku. Světlice je zdrojem oleje s vysokým obsahem mastných kyselin. Olejnatost nažek dosahuje 25-37 %, semen 45-55 %. Olej je polovysychavý, má však vyšší obsah kyseliny linolové. Tuto rostlinu je možné využít pro suché kytice a věnce. Rozkladitý růst rostlin a žlutozelená barva se dá kombinovat se všemi doplňkovými květinami. Tuto funkci může splnit světlice, pokud ji posbíráme dřív, než se objeví oranžové chocholíky blizen. Světlice je krásná i po usušení s bliznami, pak ale musíme v kompozici počítat s jasně oranžovou barvou. Rostlina je dobrá medonosná plodina pro vysoký obsah nektaru v pozdním létě, kdy prakticky je snůška pouze ze slunečnice.

Technologie pěstování

Obvykle se zařazuje v osevním sledu mezi dvě obiloviny. Dozrává dosti pozdě, proto není vhodnou předplodinou pro ozimé obiloviny. Ve větším měřítku se proto používá jako předplodina pro jarní obiloviny. Jako meziplodinu jej lze pěstovat v sušších oblastech.

Pro pěstování na semeno může pěstitel volit řádky 25 nebo 40 cm s předseťovou aplikací herbicidů a případným plečkováním. Příprava půdy je obdobná jako ke slunečnici, tj. podzimní orba 25-30cm, na jaře smykování + vláčení, aplikace hnojiv a následně jejich zavláčení. Hnojení dusíkem se dělí na dvě dávky: před setím a další dávka ve fázi 3.- 4. pravého listu. Doporučované dávky hnojiv se pohybují v závislosti na úrodnosti půd v rozmezí 40-70 kg N, 40-60kg P2O5, 60-100 kg K2O. Vyséváme běžnými secími stroji brzy zjara (druhá polovina března) do hloubky 2 – 4 cm. Norma výsevku je 15-30kg na ha. Na metru čtverečním by mělo být minimálně 30 rosltin.

Na semeno se pěstuje v suchých a teplých oblastech. Semena klíčí při 5-6°C. Snáší jarní mrazíky do –6°C. porost dozrává koncem srpna až září. Nejčastěji se vyskytují choroby rodu Fusarium, Alternaria a Sclerotinium. Při letních srážkách s vysokými teplotami vzniká nebezpečí zapaření kvtenství.

Semena se sklízejí přímo sklízecí mlátičkou v době kdy jsou rostliny suché, hnědé a semena bílá. Semena se velmi dobře mlátí a čistí.

Ekonomika

http://www.vuzt.cz/poraden/plodiny/svetlice.htm

Další informace:

Hofbauer, J., Pelikán J., 1994 Chemická ochrana ve světlici barvířské Úroda 11/1994

Strašil, Z., 1997, Světlice barvířská, Farmář 9/1997

Tesař, O., 1994, Pěstování světlice barvířské. Úroda 11/1994