Rezeda žlutá (Reseda luteola)

Rezeda žlutá nebo-li ryt barvířský je letnička (jednoletá nebo ozimá bylina). Dorůstá výšky 0,50-1,50 m. V prvním roce vytváří přízemní růžici. Druhým rokem vyrůstá lodyha s kopinatými listy. Malé žlutozelené květy se objevují v létě v druhém roce.

Roste na úrodných, dobře propustných zásaditých půdách na plném slunci. Nesnáší příliš těžké a nadměrně vlhké půdy. Semena se vysévají na konci léta a podržují si klíčivost po mnoho let.

Nepotravinářské využití

Rezeda obsahuje ve všech částech rostlinného těla trvanlivé žluté barvivo luteolin (tetrahydroxyflavon) a právě díky jeho vysokému obsahu byla od starověku používána k barvení tkanin až do 20. století. Rezeda se používala od počátku našeho letopočtu, zejména v oblastech severně od Alp. Často byla pěstována v blízkosti středisek výroby tapisérií např. v Bruselu a Gentu. Od konce 18. století byla nahrazována novým barvivem - kvercitronem..