Papír

Výrobky: Cigaretový papír vyrobený z vlákna nevyužitého v textilním průmyslu

Výrobci:

Kraj

Firma

Adresa

www

Činnost

Olomoucký

Olšanské papírny a.s.

Lukavice 21

789 01 Zábřeh

Tel.: 583492111

E-mail: olpa@olpa.cz

www.olpa.cz

Zpracování vlákna nevyužitého v textilním průmyslu na cigaretový papír