Olej

Rostlinné oleje a výrobky z nich jsou obnovitelné zdroje, které jsou snadno biologicky odbouratelné.  Rostlinné oleje jsou tvořeny triglyceridy – estery, především nenasycených vyšších mastných kyselin, jako je např. kyselina olejová, linolová a linolenová. Jedná se nejčastěji o kyseliny s 18-ti členným uhlíkatým řetězcem.

Rostlinné oleje dělíme podle toho, jak se chovají vůči kyslíku ze vzduchu, na čtyři druhy:

1.OLEJE NETUHNOUCÍ čili NEVYSYCHAVÉ – olej olivový, podzemnicový, ricinový, tyto oleje zůstávají na vzduchu kapalné a žluknou až po delší době

2.OLEJE SLABĚ VYSYCHAVÉ – k nimž patří olej mandlový a řepkový

3. OLEJE POLOVYSYCHAVÉ - jež se na vzduchu stávají polotuhými, patří k nim olej

bavlníkový, slunečnicový a makový

4. OLEJE TUHNOUCÍ či VYSYCHAVÉ – jejich ztuhnutí je způsobeno tím, že snadno

polymerují a přitom pohlcují kyslík ze vzduchu, patří k nim olej ořechový, konopný.

K produkci rostlinných olejů je vhodný velký počet druhů. V našich podmínkách se pěstují jako hlavní olejniny řepka a slunečnice a jako doplňkové  len olejný, mák, hořčice bílá, v některých regionech i sója, světlice barvířská (saflor), katrán habešský (krambe), roketa setá, lnička setá, koriandr, lnička setá, lalemancie aj. V současné době má největší možnosti nepotravinářského využití řepkový olej.

Tyto druhy se odlišují různou produkcí oleje, mají rozdílné převažující mastné kyseliny i odlišnou vhodnost pěstování v různých půdněklimatických podmínkách.

 Procentický obsah oleje v semeni a jednotlivých mastných kyselin v oleji některých

olejnin

___________________________________________________________________________

Plodina/

Obsah oleje          Palmitová    Stearová    Olejová    Linolová    Linolenová    Arachinová   Eikosenová   Eruková

v semeni (%)           16:0              18:0            18:1         18:2              18:3               20:0              20:1              22:1

___________________________________________________________________________

Len setý:

30-47                      4,0-7,0          2,0-4,0       14,0-38,0     7,0-19,0     35,0-66,0             -                   -                     -

Světlice barvířská:

17-50                      4,1-7,5          0,9-9,5         7,1-79,0     8,7-80,5          0,1            pod 0,5        pod 0,3         pod 0,2

Lnička setá:

33-42                      4,5-6,0          2,0-3,0         9,0-24,0    12,1-19,1     33,0-38,0       0,4-2,0       12,0-18,0      2,2-4,5

Krambe habešská:

25-50                      1,6-9,7          0,5-1,0       16,7-18,7     6,9-12,7        4,0-6,9         1,0-2,7          2,0-2,9    47,4-58,6

Koriandr setý:

18-22                          3,9                 0,7               78,9*         15,2               0,3                 -                   -                  -

Olejnička iberská:

23,3-37,3                  10,2                  4,0              18,4           21,3              41,7                -                   -                  -

________________________________________________________________________________________

Dalším velmi cenným zdrojem oleje jsou  klíčky kukuřice a  klíčky dalších obilnin.

Rostlinné oleje mají oproti jednoduchým sacharidům (glukóza, fruktóza)  různou stavbu a strukturu molekuly. Dlouhé nepřerušované molekuly mastných kyselin nabízejí svou rozdílnou délkou a rovněž svými substituenty velký počet možností chemických přeměn. Proto rostlinné oleje a tuky mohou sloužit jako suroviny pro velký počet výrobků. Průmyslové využití rostlinných olejů dává v současné době široký prostor pro výrobu mnoha produktů (glycerolu, vyšších mastných kyselin, jejich solí a esterů apod.), které se používají k výrobě plastických hmot, pryskyřic, laků, detergentů, umělých vláken, mazacích prostředků, aditiv aj.

Obecné požadavky zpracovatelského průmyslu na kvalitativní vlastnosti olejů a tuků jsou následující:

V tabulce  jsou uvedeny rostlinné druhy seřazené podle převažujících mastných kyselin a informace o obsahu oleje, výtěžnosti, výnosu a vhodnosti pěstování ve střední Evropě.

Výnosový potenciál a vhodnost produkce vybraných olejnin pro průmyslové využití

___________________________________________________________________________

Mastná kyselina/          Nejvyšší obsah Střední obsah               Relativní           Vhodnost

Rostlinný druh oleje (%)                     oleje (%)                     výnos1)             produkce

___________________________________________________________________________

petroselinová C18:1

koriandr                                  82                         22                             80                 střední2)

fenykl                                      71                        14                             20                 dobrá

při dvouletém pěst.

___________________________________________________________________________

olejová C18:1

slunečnice nový typ                  83                         48                             80                 střední2)3)

světlice barvířská                     80                         35                              60                 malá2)3)

řepka                                      60                         42                           100                 velmi dobrá

___________________________________________________________________________

linolová C18:2

slunečnice                   80                         48                             90                 střední2)

světlice barvířská                     79                         35                             60                 malá2)3)

mák                                         78                         46                             60                 dobrá

sója                                         52                         18                             70                 malá2)3)

__________________________________________________________________________

linolenová C18:3

len                                           67                         39                             60                 dobrá

lnička                                      42                         39                             75                 dobrá2)

___________________________________________________________________________

eruková C22:1

řepka klasická                         54                         39                             90                 velmi dobrá

katrán-krambe                         59                         35                             70                 střední2)

hořčice sareptská                     53                         40                             60                 střední2)

hořčice bílá                 53                         33                             65                 dobrá

roketa setá                              47                         30                             30                 malá2)

___________________________________________________________________________

Vysvětlivky:

1) 00 - ozimá řepka = 100 % = 30 t.ha-1

2) z klimatických důvodů

3) chybějí odrůdy/agrotechnika

Spotřeba olejů a tuků pro průmyslovou výrobu je značná. Jen pro západní Evropu je uváděna spotřeba ve výši 2,7 mil. tun. Při průmyslovém použití je třeba rozlišit přímé použití olejů a z nich vzniklých derivátů (výroba barev, laků, fermeží, mýdel) a jejich rozložení na glycerin a mastnou kyselinu, které se pak uplatňují při různých chemických výrobách. Reesterifikací rostliných olejů vznikají převážně metylestery mastných kyselin.

Schéma  ukazuje základní operace při chemickém zpracování přírodních tuků a olejů.

Nepotravinářské využití

Mastné kyseliny přímo, nebo jako meziprodukt ve výrobě tukových aminů nebo mastných alkoholů, tvoří nejdůležitější 40 % podíl průmyslového využití tuků. Významné je použití kyseliny erukové a jejích amidů, které slouží jako antiblokovací prostředek PVC folií, omezovač pěnivosti pracích prostředků a jako ztekucovač surového oleje. Tyto deriváty jsou nezávadné vůči životnímu prostředí.

Glycerin má mnohostranné použití při výrobě kosmetiky, plastů, alkydových pryskyřic, aditiv do PU pěny, vodorozpustných barev, výbušnin a celulózy. Největší podíl mastných kyselin s krátkým řetězcem je používán k výrobě tenzidů (70 %). Hlavní oblast použití tukových aminů vyrobených z přírodních surovin je ve výrobě změkčovadel (43 %), přípravků v hornictví (12 %) a stavebnictví (10 %), výrobě biocidů (12 %) a v textilní produkci (8 %).

Přírodní mastné alkoholy se nejvíce používají k výrobě tenzidů. Dále jsou využívány v kosmetice, jako aditiva minerálních olejů apod.

Využití rostlinných olejů a tuků

___________________________________________________________________________

Olej                                         Průmyslové použití oleje/tuku

___________________________________________________________________________

sojový                                     laky, barvy, mýdla, mazadla, alkydové plasty, změkčovadla, 

                                               stabilizátory PVC, fermeže

slunečnicový                            barvy, laky (málo významné)

světlicový                     rychleschnoucí technické oleje, alkydové pryskyřice, laky,

barvy, fermeže

řepkový                                   mazadla, tenzidy, barvy, laky, PE aditiva, hydaulický a motorový olej

lněný                                       laky, barvy, fermeže, linolea, tiskařské barvy, alkydové

pryskyřice, změkčovadla, PVC stabilizátory

makový                                   vysoce jakostní barvy, fermeže, farmaceutický průmysl

hořčičný                                  mýdla, léčiva, textilní průmysl

ricínový                                   sebazinová kyselina: pro změkčovadla a polyamidy, parfémy,

___________________________________________________________________________


Další možnosti uplatnění olejů je v kosmetickém, těžařském a stavebním průmyslu (šalování betonových staveb) apod.


Zpracovatelé v ČR


plodina

kraj

kontakt

www

surovina

Olejniny

Pardubický

RPN spol. s r.o. BIONAFTA

areál Agrop a.s. - Píšťovny 825, 537 58 Chrudim,

tel.: +420 469 681 323

fax: +420 469 681 323

e-mail: r.p.n@worldonline.cz

olej

Olejniny

Vysočina

A.B.C. s.r.o. BRANCOUZE Komenského nám. 128/13; Třebíč 67401

olej

Olejniny

Liberecký

Ekol – oil s.r.o.

Bílý Kostel nad Nisou 116, 463 31 Chrastava,

fax: +420 482 720 075
tel.: +420 723 986 179
e-mail: vp.ekol@iol.cz

 

olej

Olejniny, zvláště řepka olejná a slunečnice

Královéhradecký

FARMET a.s.

Jiřinková 276

552 03 Česká Skalice

http://www.farmet.cz/indexcz.html

olej

Řepka

Vysočina

AGROPODNIK JIHLAVA a.s., Dobronín 315

Polná 58813

e-mail: agp@agropodnik.ji.cz

olej

Řepka

Pardubický

AGROCHEM a.s. LANŠKROUN Dvořákova 87/III

56301 Lanškroun

e-mail: info@agrochem.cz

http://www.agrochem.cz/

olej

Další informace:

http://envi.upce.cz/pisprace/prezencni/27-4-1.doc – technologie výroby bionafty

http://envi.upce.cz/pisprace/prezencni/28_SP_03.PDF - „Vznik vývoj, výhody a nevýhody bionafty“ velmi pěkná práce (např. kapitola II. IV.)