Lnička setá (Camelina sativa (L.) Crantz)

Lnička setá patří do čeledi brukvovité (Brassicaceae). Lnička setá je jednoletá hmyzosnubná bylina (vyskytují se jarní i ozimé formy), vysoká 0,6-1,2 m s řídce hroznovitým květenstvím. Drobná, oranžově žlutá semena, jsou uložena v nepukavých šešulkách ve dvou řadách s HTS 1,0-1,4 g.

Pochází z jihovýchodní Evropy, přední Asie a severozápadní Afriky. Základem kulturního druhu je s největší pravděpodobností lnička drobnoplodá (Camelina microcarpa Andrz.). V současné době není u nás prakticky pěstována. Výnosy semen jsou 0,2-0,4 t.ha-1, produkce celkové nadzemní fytomasy je 1,1-8,3 t.ha-1.

Lnička je velmi skromná plodina. Hodí se téměř pro všechna stanoviště (jak pro nížiny tak i pro podhůří). Nedaří se jí na těžkých, kyselých, zamokřených a zaplevelených stanovištích. Na velmi úrodných půdách někdy poléhá. Dává jistý výnos semene. Kromě počáteční potřeby vláhy je velmi odolná vůči suchu a dobře snáší i nízké teploty v počátečních fázích růstu. Odolává značně chorobám a škůdcům. Patří k nejranějším plodinám. Špatně vzchází na půdách náchylných k tvorbě půdního škraloupu, neboť má drobné semeno. Má krátkou vegetační dobu, v průměru asi 3,5 měsíce. Dá se pěstovat jako hlavní plodina nebo meziplodina. U nás jsou registrované odrůdy Hoga,  Lindo a Vega.

Nepotravinářské využití

Zrno obsahuje 33-44% oleje, který lze využít v kosmetickém a zpracovatelském průmyslu (výroba barev, laků, fermeží, mazadel, olejů a mýdel). Sláma lničky se využívá pro výrobu kartáčů a košťat, ke spalování (spalné teplo semene 26,36 kJ.g-1, slámy 18,84 kJ.g-1) nebo k výrobě buničiny.

Technologie pěstování lničky

Daří se jí téměř po všech předplodinách vyjma plodin čeledi brukvovité. Nejlepší předplodinou jsou luskoviny a luskoobilné směsky. V minulosti se převážně pěstovala po zaorané ozimé řepce.

Lnička není náročná na výživu. Na dobře zásobených půdách se obejde bez hnojení. Se zřetelem na velmi krátkou vegetační dobu postačí hnojení před setím. Jsou možné i menší dávky organického hnojení.

Příprava půdy je obdobná jako pro všechny drobnosemenné plodiny. Pro dosažení vysokých výnosů zrna lnička vyžaduje co nejranější setí. Seje se obvykle do obilních řádků. Při širokých řádcích je možno lničku během vegetace plečkovat. Norma výsevu je
8-12 kg.ha-1 (max. 400 rostlin.m-2). Hloubka setí 10-20 mm. Minimální prostorová izolace u certifikovaného osiva lničky je 200 m. Časový odstup od posledního pěstování téhož druhu na stejném pozemku je minimálně 4 roky.

Boj proti škůdcům je stejný jako u ostatních jarních brukvovitých. Ochrana lničky proti chorobám a plevelům není u nás zatím propracována. V SRN doporučují moření osiva a použití herbicidů jako pro řepku, kde je doporučován proti dvouděložným plevelům např. Devrinol 45 F. Devrinol je půdní herbicid se širokým spektrem účinku proti jednoletým dvouděložným i trávovitým plevelům, který se používá před setím ozimé formy lničky se zapravením do půdy. Jelikož je účinná látka (napropamid) citlivá na ultrafialové záření, je důležité zapravit herbicid do 4 hodin do půdy a tím jej chránit před přímým slunečním zářením. Zapravením do půdy (zavláčením) zůstává účinná látka aktivní (v plevelích inhibuje syntézu proteinů) nejen v průběhu zimy, ale i na jaře. Jelikož přípravek působí slabě na svízel přítulu, dá se Devrinol použít ve směsi se Synfloranem 48 EC v dávce 1,5-2 l Devrinolu 45 F a 1,5 l Synfloranu 48 EC.

Nejčastější choroby vyskytující se na lničce: plíseň bělostná (Albugo candida Pers.), plíseň zelná (Perenospora brassicae Gaum.), plíseň šedá (Botritis cinerea Pers.). Nejčastěji vyskytující se škůdci: dřepčík olejkový (Psylliodes chrysocephala), blýskáček řepkový (Meligethes aeneus), krytonosec lničkový (Ceutorrhynchus syrites).

Brzy zasetá lnička se sklízí před ozimou řepkou v plné zralosti. Sklízí se obilními žacími mlátičkami. Její sklizeň nevyžaduje žádnou adaptaci nebo přídavné zařízení ke kombajnu. Semeno, pokud je vlhké, je třeba dosoušet aby nezplesnivělo.

Ekonomika


http://www.vuzt.cz/poraden/plodiny/lnicsjar.pdf

lnička setá (jarní)

http://www.vuzt.cz/poraden/plodiny/lnicsozi.pdf

lnička setá (ozimá)