Koriandr setý (Coriandrum sativum L.)

Patří do čeledi miříkovité (Apiaceae), dříve okoličnaté (Umbelliferae). Teplomilnější jednoletá cizosprašná plodina, středně náročná na půdu. Je vysoká 0,40-1 m, má slabý kůlovitý, málo rozvětvený kořen. Listy jsou peřenosečné, tmavozelené, lesklé. Květy jsou bílé nebo světle růžové barvy. Plod je kulatá dvounažka šedohnědě zbarvená. Pochází z Východního Středomoří.

I když se pěstuje nejvíce v teplejších krajinách, dá se dobře pěstovat i v mírném podnebí Čech, v polohách chráněných před větrem. Nejlépe roste v nezaplevelených, výhřevných a hlubokých hlinitých a písčitohlinitých půdách zásobených humusem a živinami ve staré půdní síle. z počátku vyžaduje dosti vláhy, za květu a při dozrávání potřebuje sucho a teplo.

V pokusech dosáhl v závislosti na podmínkách pěstování výnosů zrna od 1,4 do 2,8 t.ha-1, slámy 2,3-3,0 t.ha-1 sušiny.

Nepotravinářské využití

V průmyslu se využívá olej. Silice ze semen se využívají jako droga ve farmaceutickém průmyslu a voňavkářství. Sláma je vhodná pro spalování (spalné teplo slámy 18,88 kJ.g-1, zrna 21,34 kJ.g-1). Koriandr je rostlina medonosná.

Technologie pěstování koriandru

Koriandru se nejlépe daří po okopaninách, seje se také po obilninách, luskovinách, jetelovinách a jetelotravních směskách. Po sobě je nesnášenlivý.

Koriandr vyžaduje půdu ve staré síle. Přímé hnojení dusíkem omezujeme na menší dávky (20 kg.ha-1). Hnojíme hlavně fosforečnými a draselnými hnojivy, které ovlivňují nejen výši výnosu, ale také obsah silic.

Půdu připravujeme co nejpečlivěji. Musíme dát pozor, aby pozemek nebyl zaplevelen, nebo» koriandr roste zpočátku pomalu, proto mu plevel značně škodí. Vyséváme od poloviny března nebo v dubnu do řádků 250-300 mm širokých. Sejeme asi 14 kg.ha-1 osiva do hloubky 10-20 mm. V ČR je registrována odrůda Hrubčický.

Chemická ochrana proti plevelům není u nás propracována. V polních pokusech VÚRV Praha-Ruzyně byl s úspěchem aplikován proti dvouděložným plevelům AFALON 50 VP preemergentně v dávce 1,5 kg.ha-1 nebo postemergentně také v dávce 1,5 kg.ha-1 ve fázi 2-3 pravých listů koriandru. Proti výdrolu pšenice ozimé a většině jednoděložných byl s úspěchem použit FUSILADE Super (1,0 l.ha-1), FURORE Super (2,0 l.ha-1), TARGA Super 5 EC (1,5 l.ha-1) ve fázi několika pravých listů koriandru.

Sklízíme podle doby setí a průběhu počasí v srpnu (ale i později), když dozrála převážná část semen. Protože koriandr nestejnoměrně dozrává a zralá semena snadno vypadávají, je třeba sklízet opatrně. Sečeme jej časně z rána za rosy. Semeno pečlivě ošetřujeme, aby brzy doschlo.

Orientační ekonomické zhodnocení

Variabilní náklady na vypěstování semene kariandru setého – ( 1 ha) - bramborářská výrobní oblast


Pracovní operace

Variabilní náklady

Variabilní + fixní náklady stroje

Podmítka

264

435

Orba s hrubým urovnáním pozemku

652

1130

Hnojivo – 150 kg NPK (15,6 – 15,6 – 15,6)

1250

1250

Hnojivo – aplikace

100

160

Předseová příprava

407

610

Osivo – 14 kg

3500*

3500*

Setí

253

430

Válení

125

220

Plečkování

229

380

Plečkování

229

380

Sklizeň a doprava

533

1450

Posklizňové ošetření

117

235

Celkem

7659

10180

Hlavní produkt - výnos

1 t / ha


* orientační cena zjištěna průzkumem na trhu